Jiří Suchý ÚVOD
HOME
AUTOR
ABOUT
OBJEKTY
OBJECTS
DESIGN
DESIGN
MALBA
PAINTING
ARCHITEKTURA
ARCHITECTURE
POEZIE
POETRY
AKCE
ACTIONS
 
  js-studio@seznam.cz
cze +420_777 848 678
www.jirisuchy.com
https://www.facebook.com/jiri.suchy.56
https://www.facebook.com/jiri.suchy.artumudálosti / events

27. 5. - 27. 10. 2017
VÝSTAVA SKLA A OBRAZŮ - "HOT GLASS
(and) PAINTING" 
Muzeum Chodska. Domažlice. Česká republika

27. 5. - 27. 10. 2017
EXHIBITION OF GLASS AND PAINTINGS - "HOT GLASS (and) PAINTING"
Chodsko Museum. Domažlice. Czech Republicgraphic design by Iveta Kubelová3. 3. - 21. 5. 2017
VÝSTAVA SKLA A OBRAZŮ - "HOT-GLASS-PAINTING"

Vlastivědné muzeum a galerie. Česká Lípa. Česká republika

3. 3. - 21. 5. 2017

EXHIBITION OF GLASS AND PAINTINGS - "HOT-GLASS-PAINTING"
History Museum and Gallery. Česká Lípa. Czech Republic

„Malba horkým sklem je pro mě bytím v jiné dimenzi. Do tvorby totiž nevstupuji jen já, myšlenka a barvy jakožto zkrotitelný
a ovládnutelný materiál, ale i třetí strana, žhavá sklovina. Živý, horký, neuchopitelný, pohyblivý materiál, s démonem ohně v sobě,
který nelze zcela ovládat. Sklovina si vždy zčásti dělá, co chce (v češtině je slovo „sklovina“ ženského rodu, což má docela zajímavý
podtext). Říkám JÍ svými pohyby myšlenku, kterou chci znázornit, ale ONA mě vždy něčím překvapí. Je nepředvídatelná. Snažím se
JI ovládnout, zkrotit, přinutit mi sloužit, ale ONA se vždy sama rozhodne něco změnit. A já se musím ve vteřině rozhodnout jak JI
obelstít, abych dosáhl jinak svého cíle. Je to vždy o rychlém, podvědomém rozhodování, které řídí jen námět obrazu, přičemž na
každý tah sklovinou mám vždy jen jeden krátký nevratný pokus.
       A tato horká, živá, hořící, pálící hmota vtiskne do obrazu všechnu svou energii, svou dravost, pohyb i hloubku, a tyto aspekty jsou
v něm pak stále přítomny. Je to zvláštní vztah spolupráce a boje mezi námi, a právě tato hra mě baví.“