Jiří Suchý ÚVOD
HOME
AUTOR
ABOUT
OBJEKTY
OBJECTS
DESIGN
DESIGN
MALBA
PAINTING
ARCHITEKTURA
ARCHITECTURE
POEZIE
POETRY
AKCE
ACTIONS
 
   
 

Rekonstrukce třípokojového bytu
Reconstruction of a three-room apartment

2011. Česká Lípa. Czech Republic
photo Jiří Suchý 
 
Jednoduchost
studie. pohledový beton. kov. sklo
Homeliness
study. fair-face concrete. metal. glass
2004. Nový Bor. Czech Republic
computer graphics Jiří Suchý  
 
Čtvercový dům
studie. dřevo. kov. sklo
Square House
study. wood. metal. glass
2003. Nový Bor. Czech Republic
computer graphics Jiří Suchý 
Startovní dům Longwood
studie. dřevo. sklo
Starting House Longwood
study. wood. glass
2003. Nový Bor. Czech Republic
computer graphics Jiří Suchý 
 

Galerie skla pro Nový Bor
diplomová práce. studie. pohledový beton. kov. sklo
Glass Gallery for Nový Bor
diploma work. study. fair-face concrete. metal. glass
professor Jiří Pelcl. architect. opponent Stanislav Libenský. sculptor
2000. Prague. Czech Republic
photo Filip Šlapal 
Expo 2000 Hanower
studie. pohledový beton. kov. sklo
Expo 2000 Hanover
study. fair-face concrete. metal. glass
2000. Prague. Czech Republic
photo Jiří Koudelka 
 
 
Vila Hřebenka s letním altánem
studie. pohledový beton. opuka. dřevo
Villa Hřebenka with summer pavillon
study. fair-face concrete. argillite. wood
1998. Nový Bor. Czech Republic
photo Luboš Hána 
               
                 
                  

      
Centrum česko-japonské společnosti. Smetanovo nábřeží. Praha
studie. pohledový beton. kov. sklo
Centre of the Czech-Japanese Society. Smetana Embankment. Prague
study. fair-face concrete. metal. glass
1995. Prague. Czech Republic
photo Luboš Hána 
 
Vlastní dům
studie. zdivo. dřevo. sklo
One´s own house
study masonry. wood. glass
2002. Nový Bor. Czech Republic
computer graphics Jiří Suchý 
Minimální dům
studie. pohledový beton. kov. sklo
studie. dřevo. kov. sklo
Basic House
study. fair-face concrete. metal. glass
study. wood. metal. glass
1999. Nový Bor. Czech Republic
computer graphics Jiří Suchý 
Bílé T. rodinný dům
studie. pohledový beton. sklo
White T. family house
study. fair-face concrete. glass
1998. Prague. Czech Republic
computer graphics Jiří Suchý 
                 
 
Krematorium Ďáblice. Praha
studie. pohledový beton. sklo. dřevo
Crematorium Ďáblice. Prague
study. fair-face concrete. glass. wood
1997. Prague. Czech Republic
computer graphics Jiří Suchý
Čajový altánek u japonské restaurace. Praha
studie. dřevo. papír
Tea-house at japanese restaurant. Prague
study. wood. paper
1996. Prague. Czech Republic
computer graphics Jiří Suchý 
 
Interiér McDonald´s
studie pro McDonald´s. kov. plast
the Interior of McDonald´s
study for McDonald´s. metal. plastic
1997. Prague. Czech Republic
computer graphics Jiří Suchý 
Informace. radnice Nový Bor. Česká Republika
Information. town hall Nový Bor. Czech Republic

realization 1995
photo Luboš Hána