Jiří Suchý ÚVOD
HOME
AUTOR
ABOUT
OBJEKTY
OBJECTS
DESIGN
DESIGN
MALBA
PAINTING
ARCHITEKTURA
ARCHITECTURE
POEZIE
POETRY
AKCE
ACTIONS
 
  js-studio@seznam.cz
cze +420_777 848 678
www.jirisuchy.com
https://www.facebook.com/jiri.suchy.56
https://www.facebook.com/jiri.suchy.artum


.................................................................


události / events

27. 5. - 27. 10. 2017
VÝSTAVA SKLA A OBRAZŮ - "HOT GLASS
(and) PAINTING" 
Muzeum Chodska. Domažlice. Česká republika
EXHIBITION OF GLASS AND PAINTINGS - "HOT GLASS (and) PAINTING"
Chodsko Museum. Domažlice. Czech Republicgraphic design by Iveta Kubelová