Jiří Suchý ÚVOD
HOME
AUTOR
ABOUT
OBJEKTY
OBJECTS
DESIGN
DESIGN
MALBA
PAINTING
ARCHITEKTURA
ARCHITECTURE
POEZIE
POETRY
AKCE
ACTIONS
 
 
Právo na zvrhlé sny
dřevo. malba horkým sklem a akrylovými barvami
Right to Perverse Dreams
wood. painting with hot glass and acrylic colours
1400x1000mm. 2017. Slunečná and Nový Bor. Czech Republic
Genderová preference přenosu dat
dřevo. malba horkým sklem a akrylovými barvami
Gender Priority of Data Transfer
wood. painting with hot glass and acrylic colours
1400x1000mm. 2017. Slunečná and Nový Bor. Czech Republic
Lesní romance naslepo
dřevo. malba horkým sklem a akrylovými barvami
Forest Romance without Looking
wood. painting with hot glass and acrylic colours
1400x1000mm. 2017. Slunečná and Nový Bor. Czech Republic
Kacíř Jan
dřevo. malba horkým sklem a akrylovými barvami
Heretic John
wood. painting with hot glass and acrylic colours
1250x1000mm. 2017. Slunečná. Czech Republic
Tutanchamon
dřevo. malba horkým sklem a akrylovými barvami
Tutanchamon
wood. painting with hot glass and acrylic colours
1250x828mm. 2017. Slunečná. Czech Republic
Nahá červená
dřevo. malba horkým sklem a akrylovými barvami
Naked Red
wood. painting with hot glass and acrylic colours
1250x828mm. 2016. Slunečná. Czech Republic
Zrcadlo, zrcadlo, řekni, čí je na světě nejkrásnější?
plátno. akrylové barvy
Mirror, Mirror, Say, whose is the Most Beautiful in the World?
canvas. acrylic colours
1250x1000mm. 2016. Slunečná. Czech Republic
Barokní nevěsta
dřevo. malba horkým sklem a akrylovými barvami
Baroque Bride
wood. painting with hot glass and acrylic colours
1250x828mm. 2017. Slunečná. Czech Republic
Krotká
dřevo. malba horkým sklem a akrylovými barvami
Docile
wood. painting with hot glass and acrylic colours
1250x828mm. 2017. Slunečná. Czech Republic
V korzetu
dřevo. malba horkým sklem a akrylovými barvami
In a Corset
wood. painting with hot glass and acrylic colours
1250x828mm. 2017. Slunečná. Czech Republic
Vztahy
dřevo. malba horkým sklem a akrylovými barvami
Relations
wood. painting with hot glass and acrylic colours
1252x828mm. 2016. Domažlice-Slunečná. Czech Republic X
Celou noc s lahodnou Margaritou
dřevo. malba horkým sklem a akrylovými barvami
All Night with a Delicious Margarita
wood. painting with hot glass and acrylic colours
1250x2484 (3x828m). 2016. Domažlice and Slunečná. Czech Republic
Tři šištičky
malba horkým sklem a akrylovými barvami. pro Domažlický pivovar
Three Little Cones
hot glass painting and acryl colours. for Domažlice´s brewery
1250x1658mm. 2016. Tusta Vitrea Glass Symposium. Domažlice. Czech Republic. X
Ip a Sahat II.
dřevo. malba sklovinou a akrylovými barvami
Ip and Sahat II.
wood. painting with hot glass and acrylic colours
1200x 900mm. 2015. for the International Glass Symposium. Nový Bor. Czech Republic
Vpluj!
dřevo. malba sklovinou a akrylovými barvami
Swim In.!
wood. painting with hot glass and acrylic colours
1200x900mm. 2015. for the International Glass Symposium. Nový Bor. Czech Republic
Virginie
dřevo. malba sklovinou a akrylovými barvami
Virginia
wood. painting with hot glass and acrylic colours
1200x900mm. 2015. for the International Glass Symposium. Nový Bor. Czech Republic
Mezi I. (z trilogie „Mezi“)
dřevo. malba sklovinou a akrylovými barvami
Between I. (from the „Between Trilogy“)
wood. painting with hot glass and acrylic colours
1400x1000mm. 2015. for the International Glass Symposium. Nový Bor. Czech Republic. X
Mezi II. (z trilogie „Mezi“)
dřevo. malba sklovinou a akrylovými barvami
Between II. (from the „Between Trilogy“)
wood. painting with hot glass and acrylic colours
1400x1000mm. 2015. for the International Glass Symposium. Nový Bor. Czech Republic. X
Mezi III. (z trilogie „Mezi“)
dřevo. malba sklovinou a akrylovými barvami
Between III. (from the „Between Trilogy“)
wood. painting with hot glass and acrylic colours
1400x1000mm. 2015. for the International Glass Symposium. Nový Bor. Czech Republic. X
Svatořečení broskví
plátno. akrylové barvy
Peaches´Canonization
canvas. acrylic colours
1200x850mm. 2009. Frauenau. Germany
Lov medu
plátno. akrylové barvy
Honey Hunting
canvas. acrylic colours
1200x850mm.2009.Frauenau. Germany
Dáma a hřebec
plátno. akrylové barvy
Lady and a Steed
canvas. acrylic colours
1200x850mm. 2009. Frauenau. Germany
For Fun
dřevo. malba sklovinou a akrylovými barvami
For Fun
wood. painting with hot glass and acrylic colours
1260x2500mm. 2005. Orrefors. Sweden. X
INRI
dřevo. malba sklovinou a akrylovými barvami
INRI
wood. painting with hot glass and acrylic colours
1000x800mm. 2004. Frauenau. Germany. X
Hudba lidi spojuje (Madonna)
dřevo. malba sklovinou a akrylovými barvami
Music Makes the People Come Together (Madonna)
wood. painting with hot glass and acrylic colours
1000x800 and 1000x1400mm. 2004. Frauenau. Germany. X
Post coitus
plátno. akrylové barvy
Post Coitus
canvas. acrylic colours
800x1000mm. 2004. Frauenau. Germany
Rendezvous
plátno. akrylové barvy
Rendezvous
canvas. acrylic colours
1000x1250mm. 2004. Frauenau. Germany
Samota
plátno. akrylové barvy
Solitude
canvas. acrylic colours
1000x800mm. 2004. Frauenau. Germany
Tonaga hokorobu
plátno. akrylové barvy
Tonaga Hokorobu
canvas. acrylic colours
1250x1000mm. 2004. Frauenau. Germany. X
Zplození
plátno. akrylové barvy
Begetting
canvas. acrylic colours
1000x800mm. 2004. Frauenau. Germany. X
Balík nedobalených skutků
dřevo. malba sklovinou a akrylovými barvami
A Pack of Acts which Have Not Been Completely Packed Yet
wood. painting with hot glass and acrylic colours
1000x1400mm. 2004. Frauenau. Germany. X
Brána
dřevo. malba sklovinou a akrylovými barvami
Portal
wood. painting with hot glass and acrylic colours
1250x1000mm. 2003. Frauenau. Germany. X
Kompozice I.
dřevo. malba sklovinou a akrylovými barvami
Composition I.
wood. painting with hot glass and acrylic colours
1050x 3x900mm. 2003. Frauenau. Germany. X
Žhavá noc
dřevo. malba sklovinou a akrylovými barvami
Hot Night
wood. painting with hot glass and acrylic colours
1000x1250mm. 2003. Frauenau. Germany
Fosílie I. (zelená)
dřevo. malba sklovinou a akrylovými barvami
Fossil I. (green)
wood. painting with hot glass and acrylic colours
900x1050mm. 2003. Frauenau. Germany
Fosílie II. (modrá)
malba sklovinou a akrylovými barvami
Fossil II. (blue)
wood. painting with hot glass and acrylic colours
900x1050mm. 2003. Frauenau. Germany
Fosílie III. (béžová)
dřevo. malba sklovinou a akrylovými barvami
Fossil III. (beige)
wood. painting with hot glass and acrylic colours
900x1050mm. 2003. Frauenau. Germany. X
Ip a Sahat z malé země Phangnga
plátno. akrylové barvy
Ip and Sahat from the Small Country of Phangnga
canvas. acrylic colours
1400x1010mm. 2003. Frauenau. Germany. X
Tanečník
plátno. akrylové barvy
Dancer
canvas. acrylic colours
600x800mm. 2002. Frauenau. Germany. X
Toč, foukej, ohřej!
plátno. akrylové barvy
Turn, Blow, and Heat!
canvas. acrylic colours
1000x800mm. 2002. Frauenau. Germany. X
Čas medu v malé zemi Phangnga
plátno. akrylové barvy
Time of Honey in the Small Country of Phangnga
canvas. acrylic colours
1400x1010mm. 2003. Frauenau. Germany. X
Trochu pravidel
plátno. akrylové barvy
A Few Rules
canvas. acrylic colours
1000x1400mm. 2002. Frauenau. Germany
Pod šedou přikrývkou
plátno. akrylové barvy
Covered with a Gray Blanket
canvas. acrylic colours
800x1000mm. 2002. Frauenau. Germany
Jedny nervy
dřevo. malba sklovinou
One Set of Nerves
wood. painting with hot glass
1570x1200mm. 2002. Frauenau. Germany. X
Dvoje nervy
dřevo. malba sklovinou a akrylovými barvami
Two Set of Nerves
wood. painting with hot glass and acrylic colours
1200x1045mm. 2002. Frauenau. Germany. X
Akt
papír. malba prsty akrylovými barvami
Act
paper. painting with acrylic colours by fingers
životní velikost. life-size. 1994. Prague. Czech Republic
Keny
plátno. olejové barvy
Keny
canvas. oil colours
590x420mm. 1993. Nový Bor. Czech Republic
Podsvětec
papír. syntetické barvy
Descender
paper. synthetic colours
960x685mm. 1993. Nový Bor. Czech Republic
Jin jang
papír. syntetické barvy
Jin Jang
paper. synthetic colours
960x685mm. 1993. Nový Bor. Czech Republic
Jájství
papír. syntetické barvy
One´s Ego
paper. synthetic colours
960x685mm. 1993. Nový Bor. Czech Republic. X
Dolů
papír. syntetické barvy
Down
paper. synthetic colours
840x590mm. 1992. Nový Bor. Czech Republic
Bába
papír. akvarel
Hag
paper. water-colours
580x420mm. 1992. Nový Bor. Czech Republic